IT rešenje za psihološku i drugu pomoć lekarima — „Doktori za doktore”

Tekst preuzet sa sajta: www.startit.rs

Prva faza realizacije e-health sistema «Doktori za Doktore» ima za cilj praćenje psihofizičkog stanja zdravstvenih radnika zarad prevencije i ranog prepozvavanja simptoma infekcije COVID-19, kao i poboljšanja uslova rada i organizacije života.

U ovoj nedelji počela je realizacija studijskog dela inicijative „Doktori za Doktore”, koja uključuje pažljivo osmišljen i standardizovan program praćenja i evaluacije stanja zdravstvenih radnika u više bolnica u Beogradu. Studijski deo obuhvata proces anketiranja sa pitanjima o simptomima, psihološkom stanju i problemima van posla, a prikupljeni podaci se analiziraju na bazi iskustva lekara i stručnjaka iz više međunarodnih univerzitetskih bolnica.

Inicijativu su pokrenuli srpski stručnjaci sa više Medicinskih fakulteta (Beograd, Milano, Bern, Roterdam) koji aktivno učestvuju u međunarodnim projektima rešavanja problema izazvanih COVID-19 pandemijom, kao i brojnim kliničkim studijama i projektima vezanim za medicinsku informatiku.

Iz inicijative „Doktori za Doktore”  kažu da će u ovoj nedelji biti anketirano oko 20 zdravstvenih radnika, učesnika u prvoj fazi studije koji rade u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Beograda i koje su dale saglasnost za učešće u programu i potvrdili neophodnost i važnost ovakve inicijative. Očekuje se da u naredne tri nedelje kroz program prođe oko 300 zdravstvenih radnika.

 „Doktori za doktore” ujedno su i osnova za razvoj naprednog e-zdravstvenog sistema, a program je implementiran uz podršku domaće IoT i health-tech industrije.

Za više informacija posetite: https://www.doktorizadoktore.rs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *