KC Magacin: Izložba slika Tanje Ličine “U zdravom telu zdravi duhovi”

19/06 @ 19:00 – 25/06 @ 21:00

Nova serija slika Tanje Ličine nas vraća u već poznati svet ove umetnice. Svet lebdećih figura koje svojim oblicima i duhom podsećaju na oblike koje srećemo na slikama Tangija, Miroa i drugih nadrealista.
Figura delom biomorfnih delom mehaničkih koje stvaraju uvid u jedan univerzum u kome cveta život koliko tragičan u svojoj apsurdnosti toliko i vitalan i nabujao, poput lebdenja planeta u kosmosu, jedan svet dubinskih sila o kojima je Niče govorio. Nema jedne tačke iz koje svetlost dopire, svaki deo je osvetljen drugačije, u skladu sa unutrašnjom logikom slike tj. figure na njoj, bez obzira na logiku padanja svetlosti u našem svetu.

Tanjina slika je, možemo reći i, jedan unutrašnji algoritam. Ova bića/mašine u svojoj dinamici su čulne, čak erotične a opet daleke. Deo prasveta ali i budućnosti. Koliko god da grade emotivnu dinamiku svojim oblicima one ostaju neme.

Vratimo se na slike sa ove izložbe. Dokle je telo a odakle duh(ovi)? Ako se poslužimo asocijacijama, na koje je nadrealizam uvek računao, vidimo da slike „tela“ kao da prikazuju cele figure, dok duhovi oblikom mahom liče na glave; tela, zatim, za razliku od duhova, povremeno oblikom podsećaju na biljke; dalje, tela su bojena da ostavljaju utisak da su od metala- mehanička, dok duhovi imaju kožu. Ipak možda je najveća razlika u tome što su tela sklopljena od kombinacije ravnih površina i trodimenzionalnih oblika, dok su duhovi celi trodimenzionalni. Efekat koji ovo izaziva u posmatraču je vezan za opažanje Đorđa De Kirika za vreme njegovog metafizičkog perioda, a čija se istina ponavljala toliko puta, od Šejkinih istraživanja do Rotkovih velikih formata: da su utisak dubine na slici i metafizičko osećanje u tesnoj vezi.

Prateći ovu vezu trodimenzionalnosti i duhovnog aspekta vidimo da na slikama tela takvu sintezu ostvaruje baš pomenuto kombinovanje 2-D i 3-D oblika- jer je u telo kao takvo uvek utkano i ono što znamo kao izvestan duh ili svest i nemoguće je odvojiti jedno od drugog, kao što je nemoguće i sasvim pomiriti ta dva principa i reći dokle ide zdrava vitalnost i žudnja za življenjem a kada se pretvara u sumanutost koja goni čoveka u patnju večnog gomilanja i pražnjenja energije.

Jer, u zdravom telu zdravi duhovi.

Otvaranje izložbe biće 19. juna u 19h u Ostavinskoj.

Kustos izložbe je Mirko Kekić.

Tanja Ličina je rođena 1985. u Gospiću (Hrvatska). Živi i radi u Beogradu. Nakon studja u inostranstvu u Pejzažnoj Arhitekturi posvećuje se razvoju apstraktnog crteža rapidografom, a kasnije ulja na platnu. Tanja je ko-osnivac ženske umetničke grupe “Koja Ona?” kao i osnivač neprofitne nevladine organizacije “Moj Red” koja je fokusirana na integraciju osoba sa posebnim potrebama u sport i kulturu. Osnivač i urednik FAM-a; artist run tržnice slika koja okuplja mlađu generaciju likovnih umetnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *