Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković” – Samoobrazovanje kao najperspektivniji oblik revolucionarne akcije

Kako formalni savremeni sistemi obrazovanja teže ukalupljivanju i ograničavanju potencijala, s ciljem da pretvare svoje učenike u servilne jedinke, i dok se posredstvom novih tehnologija munjevito šire kanali komunikacije, sve više se nameće potreba za samoobrazovanjem i samoobrazovni univerzitet kao koncept ličnog razvoja.

“Najdelotvorniji vid protesta i najperspektivniji oblik revulocionarne akcije sastoji se u maksimalnom pružanju znanja i istine potlačenima, obespravljenima i svima onima koji žele pravdu. Uveren sam da će time njihove težnje biti usmerene ka velikom poduhvatu izgradnje novog društva” – Ivan Ilič.

Pretprstavljamo vam Samoobrazovni Institut Svetozar Marković iz Beograda.

Kada je nastao SOU Svetozar Marković i koliko članova broji? 

Samoobrazovni univerzitet je počeo sa radom u aprilu 2018. godine u okviru Društvenog centra NNK na Dorćolu, sa idejom da to mesto bude centralni prostor za sve aktivnosti, ali pošto je ovaj skvot bio otvoren svega nekoliko dana, nakon čega nas je vojska isterala iz te zgrade, odlučili smo da usvojimo nomadski princip rada. Tokom poslednje dve godine organizovali smo preko 120 dešavanja na više od 20 lokacija u Beogradu, kao i u drugim mestima u Srbiji. Samoobrazovni univerzitet nema fiksno članstvo, iako se nekoliko ljudi aktivnije bavi organizacionim pitanjima i održavanjem društvenih mreža, u osmišljavanju programa i organizovanju dešavanja može da učestvuje svako ko je zainteresovan. Javljaju se ljudi sa različitim predlozima i idejama, a gotovo od samog početka rada organizujemo otvorene sastanke na koje može da dođe bilo ko i na kojima svi prisutni zajednički i potpuno ravnopravno učestvuju u kreiranju programa za naredni period. Do sada je više desetina ljudi bilo uključeno na različite načine u rad Samoobrazovnog univerziteta.

Kako i zašto ste došli na ideju da pokrenete samoobrazovni univerzitet? 

Samoobrazovni univerzitet „Svetozar Marković“ nastao je kao jedan pokušaj stvaranja alternative postojećem sistemu formalnog obrazovanja u Srbiji. Ova incijativa bazirana je na pretpostavci da svi ljudi poseduju određena znanja koja mogu da podele sa drugima i da je neophodno otvoriti prostor izvan postojećih institucija u okviru koga će svi koji su zainteresovani moći da učestvuju u potpuno otvorenim i demokratskim procesima obrazovanja. Ideja koja stoji iza Samoobrazovnog univerziteta jeste da znanje nije privilegija elite, već da svi ljudi raspolažu sa određenim znanjim, iskustvima i veštinama, koje mogu dobrovoljno da dele i uvećavaju. Umesto hijerarhijskih odnosa i unapred definisanih autoriteta neguje se princip jednakosti, teži se brisanju granica između onih koji podučavaju i onih koji uče, a akcenat je stavljen na dijalog i razmenu mišljenja. Jedan od najznačajnijih ciljeva Samoobrazovnog univerziteta jeste razvijanje kritičke svesti i pružanje mogućnosti ljudima da uče jedni od drugih kako da analiziraju svet u kome živimo, kako da spoje teoriju i praksu, i kako da postanu kreatori društvenih promena.

Koje su programske celine univerziteta? 

Univerzitet je otvoren za sve oblasti i sve vrste sadržaja, ali se najveća pažnja pridaje onim temama koje nisu dovoljno zastupljene u formalnom sistemu obrazovanja, kao i interdisciplinarnim pristupima koji pokušavaju da prevaziđu oštre granice između filozofije, humanistike, umetnosti, zanata, duhovnosti, društvenih i prirodnih nauka. Do sada smo organizovali različita predavanja, kurseve, radionice, čitalačke grupe, filmske projekcija sa diskusija, a ono što je zajedničko za većinu dešavanja koja organizujemo jeste da se uvek insistira na dijaloškom karakteru obrazovanja, da se uvek ostavlja značajan deo prostora za diskusiju, debatu i sučeljavanje različitih mišljenja.

Koja ste predavanja do sada organizovali?

Koliko ste polaznika imali do sada? Kakvi su njihovi komentari? (može i linkovi i fotke)Od zaista velikog broja zanimljivih dešavanja koja smo organizovali verovatno bi bilo vredno izdvojiti nekoliko dužih programa kao što su: škola anarhizma (oktobar 2019 – februar 2020), kurs angažovanog, aktivističkog i gerilskog filma (februar – jun 2019), ciklus tribina i diskusija o prekarizaciji i radničkom organizovanju u 21. veku (jun 2019), ciklus filmova i diskusija o savremenim društvenim i političkim dešavanjima u Latinskoj Americi (oktobar 2018)… Broj posetilaca na događajima koje organizujemo stalno varira, neka predavanja i filmske projekcije imale su pre 100 posetilaca, dok se ponekada na čitalačkim grupama okupi svega 5-10 osoba, ali ono što je nama izuzetno važno jeste da se gotovo svaki put stvori jedna vrsta prijatne i prijateljske atmosfere, u kojoj se svako oseća pozvanim da se uključi u razgovor i doprinese procesu. Događji sa manjim brojem posetilaca često su dosta intimniji i ostavljaju više prostora za međusobno upoznavanje, dublje zalaženje u temu i neposredniju komunikaciju, tako da se trudimo da što češće organizujemo upravo ovakve čitalačke i diskusione grupe, jer upravo one predstavljaju formu koja je najbliža modelu horizontalnog obrazovanja ka kome težimo. Najveći cilj nam je da ljude ohrabrimo da i sami počnu sa organizovanjem sličnih dešavanja u svom gradu, svojoj školi ili lokalnoj zajednici i da se na taj način ova mreža stalno širi. Često ljudi imaju nepotreban strah u vezi organizovanja bilo kakvog javnog događaja, ali ovo što mi radimo trebalo bi da pokaže da pristup može da bude istovremeno vrlo jednostavan i produktivan: izabere se određeni film ili tekst koji se zajednički čita i zatim se taj film, tekst ili tema koriste kao polazna tačka diskusiju u kojoj svi prisutni zajednički učestvuju. Dovoljno je da jedna osoba da kratak uvod i da moderira razgovor, a rezultati često mogu da budu iznenađujuće inspirativni i zanimljivi.


Koliko je bitna edukacija ljudi u današnje vreme? 

Edukacija je uvek bitna, to je prvi korak ka transformaciji društva. Poznata je stara parola koja i nama služi kao smernica: edukovanje – agitovanje – organizovanje. Mora se prvo krenuti od kritičkog mišljenja i analiziranja sveta u kome živimo, upoznavanja sa alternativama postojećem društvenom poretku, a u okviru ovog procesa se ljudi povezuju, ideje se kristalizuju i otvara se put ka konkretnim akcijama i društvenim promenama.


Da li možete da preporučite neke filmove i knjige za gledanje čitaocima?

Možemo svakako da preporučimo svima da pogledaju i poslušaju snimke predavanja koje smo ranije organizovali, a koji se mogu pronaći na našoj Facebook stanici i Youtube kanalu, kao i da pročitaju tekstove koje smo objavili u okviru tri brošure koje smo do sada štampali:

Još jedna izuzetna riznica dragocenih tekstova koju često preporučujemo i koju koristimo kao izvor sadržaja za naša dešavanja jeste online arhiva Anarhija/blok 45: https://anarhija-blok45.net/  

Koja su vaša sledeća predavanja i kako ljudi da se prijave?

Zbog aktuelne situacije sveli smo aktivnosti na minimum, pre svega zato što smo u dosadašnjem radu najveći značaj pridavali upravo komunikaciji licem u lice i neposrednom kontaktu među ljudima, tako da nismo želeli da prebacujemo naš rad u virtuelni prostor, pošto već postoji prezasićenost različitim vrstama digitalnih sadržaja. Kako se stanje bude normalizovalo počećemo polako ponovo sa normalnim aktivnostima, čekaju nas neke akcije koje su bile planirane i pre početka vanrednog stanja, od juna će najverovatnije krenuti sa radom samoobrazovni karavan u okviru koga ćemo organizovati projekcije, čitanja i diskusije po manjim mestima po Srbiji, u okviru Radničkog muzeja Trudbenik na Konjarniku organizovaćemo radnički biskop, odnosno ciklus filmskih projekcija i diskusija vezanih za istoriju sindikata i radničkog pokreta, a uskoro planiramo i izdavanje još jedne Male samoobrazovne čitanke sa prevodima novih zanimljivih tekstova. O svemu ovome će zainteresovani moći da se obaveste preko naše Facebook stranice, a organizovaćemo uskoro i novi otvoreni sastanak, pa svi koji budu zainteresovani da se uključe u rad na bilo koji nači mogu da dođu tada ili da nam se jave preko mejla.

Više informacija o Samoobrazovnom institutu “Svetozar Marković” možete naći na Facebook stranici: https://www.facebook.com/samoobrazovni/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *