Foto: Marko Miletić / Mašina

Portugal: platformski radnici dobijaju status zaposlenih

U Portugaliji predlog Zakona o platformskom radu čeka na glasanje u parlamentu. Ako bude usvojen, platformski radnici će imati puna radna prava. Njihove gazde će morati da daju na uvid informacije o dodeli poslova i smena da bi se sprečila diskriminacija radnika zbog bolovanja i odbijanja poslova. U Španiji, Holandiji i Velikoj Britaniji platformski radnici već su se izborili za kakvu takvu ekonomsku sigurnost.

U Srbiji ovaj oblik prekarnog rada nije zakonski definisan i ne zna se tačan broj platformskih radnika. Pojavljuju se tek prvi sindikati, ali se još uvek ne koristi mogućnost šireg organizovanja na Balkanu ili i pokreta u Istočnoj Evropi gde ove transnacionalne platforme nalaze najveći broj najmanje plaćenih radnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *