Novembarski štrajk rudara u Bosni i Hercegovini završio se tako što su skoro svi njihovi zahtevi ispunjeni, uključujući i onaj protiv najavljenih smanjenja plata. Ipak, rudnici u BiH su najveći dužnici državi čije su i vlasništvo, pa jedina perspektiva koja ostaje rudarima jesu prinudno odsustvo i neplaćeni doprinosi što je siguran put u propast - privatizaciju.

Foto: Facebook stranica “Rudari Bosne i Hercegovine”

Štrajk rudara u BiH

Novembarski štrajk rudara u Bosni i Hercegovini završio se tako što su skoro svi njihovi zahtevi ispunjeni, uključujući i onaj protiv najavljenih smanjenja plata. Ipak, rudnici u BiH su najveći dužnici državi čije su i vlasništvo, pa jedina perspektiva koja ostaje rudarima jesu prinudno odsustvo i neplaćeni doprinosi što je siguran put u propast – privatizaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *