Subverzivna kamera S01E01: 4 saveta u pripremi za snimanje

Kako je potreba za snimanjem represije, policijske brutalnosti, protesta i raznih kriznih situacija sve veća, Oruk je za vas napravio serijal tekstova pod imenom subverzivna kamera.

Serijal počinjemo sa 4 kratkih motivacionih saveta za pripremu snimanja, a naredni tekstovi će sadržati više tehničkih i praktičnih saveta.

1. PRIPREMITE SE!

Pre svega informišite se o vašim pravima pre nego što krenete u snimanje. Prava na snimanje mogu varirati u zemljama regiona. Neki od bitnijih zaključaka u Srbiji:

 • dozvoljeno je snimanje aktera na javnim skupovima, bilo da se radi o civilnom stanovništvu ili o službenim licima, s tim što je potrebno izbegavati snimanje koje bespotrebno ugrožava privatnost učesnika skupa;

 • službena lica se mogu snimati u vršenju službene dužnosti i na javnim ali i na nejavnim skupovima, ali samo na način koji ih ne ometa u vršenju službene dužnosti, tako da je potrebno snimati bez kontakta i interakcije, sa potrebne distance, osim ukoliko isti nisu neophodni;

 • pripadnici policije i BIA mogu vas sprečiti da snimate u slučaju da je to potrebno radi zaštite žrtava krivičnog dela, oštećenih zbog prekršaja i u cilju zaštite interesa postupka;

 • ukoliko snimate privatni skup na kojem su prisutna civilna lica, probajte da obezbedite saglasnost aktera za snimanje, a ukoliko to nije moguće, procenite da li možete da se pozovete na neki od izuzetaka iz člana 82. Zakona o javnom informisanju i medijima, i da razmislite koji je vaš legitimni interes za sačinjavanje i objavljivanje snimka, te da li, po vašem mišljenju, taj legitimni interes preteže nad privatnošću lica koje se snima. Ukoliko je odgovor da, snimanje je dozvoljeno.

 • ukoliko morate snimiti pripadnike privatnog obezbeđenja na privatnom mestu, upotrebite tehničke mere da ’blurujete’ njihova lica, a ukoliko to nije u skladu sa svrhom snimka, snimajte ih na način koji najmanje zadire u njihovu privatnosti i procenite da li je ispunjen neki od izuzetaka iz člana 82. Zakona o javnom informisanju. Ukoliko jeste, postoje jaki pravni argumenti da se takav snimak objavi.

  Više o ovome možete pročitati u dokumentu “Pravo na snimanje okupljanje” autorke Dunje Tasić.

2. PREDVIDITE RIZIKE

 • Pre svega razmotrite koliko je sigurno uopšte snimati nešto što ste naumili. Ukoliko je preopasno i ukoliko može dovesti život u opasnost, jednostavno – ne snimajte!

 • Razmislite dobro o mogućim posledicama objave videa u javnosti. Ukoliko objavom videa možete dovesti sebe i svoje prijatelje u opasnost, bolje pokušajte da osigurate da video bude objavljen putem nekog medija, a ne putem vaših ličnih kanala.

 • Razmotrite da li će vaš snimak uticati na bezbednost i povredu prava onoga koga snimate. Prvenstveno razmislite o tome da li će vaš video odati nečiji lični identitet i kakve mogu biti posledice toga.

 • Predvidite rizik konfiskovanja i oštećenja opreme kojom snimate. Izbegavajte korišćenje telefona koji koristite u privatne svrhe.

3. OSIGURAJTE SE

Razvijte svoj sigurnosni plan da se zaštite – evo par saveta:

 • Memorišite samo hitne kontakte, a izbegavajte da držite lične,

 • Zalepite ili zavežite telefon/kameru oko zgloba ruke,

 • Ako ne možete da trčite sa tom opremom – nemojte je nositi,

 • Ako koristite telefon, izbrišite ili enkriptujte svoje podatke sa njega,

 • Upamtite da se putem mobilne mreže i GPSa može pratiti telefon – ukoliko se nalazite u opasnim situacijama ugasite sve te aplikacije, ili čak ugasite telefon i uklonite bateriju ukoliko je moguće,

 • Upload-ujte / Back-up-ujte snimke na siguran prostor odmah po snimanju,

 • Ukoliko ne krijete svoj identitet, livestream-ujte sa lica mesta na vašim kanalima i tokom snimanja budite reporter…

To su samo neki od saveta a svakako da ćemo ih u narednim tekstovima detaljnije obraditi u operativnijem maniru.

4. PRIPREMITE OPREMU

Naoružujte se svojom opremom tako da možete slobodno da se krećete sa njom, pa čak i da potrčite.

Ukoliko niste profesionalni novinar/fotograf izbegavajte profi opremu – mobilni telefoni novijih generacija su sasvim dovoljni.

Napunite baterije do maksimuma, i obavezno ponesite dodatne ukoliko ih imate.

Isto važi za memorijske kartice. Osigurajte se da imate dovoljno prostora, i ponesite dodatne eksterne kartice – danas telefoni imaju opciju eksternih kartica.

Izbegavajte selfie-stikove, fensi gimbale i sve držače koji nisu izdržljivi na nagle pokrete i eventualne udarce.

Ovo su samo neki od uopštenih saveta, a u narednim tekstovima ćemo se pozabaviti time kako da izvučete maksimum iz svojih telefona, kako da se maksimalno zaštite i kako da ovladate tehnikama DIY reportaža.

Leave a Reply

Your email address will not be published.