Samoobrazovni Univerzitet: Brzi kurs borbene filmske kulture

BRZI KURS BORBENE FILMSKE KULTURE
14. jun – 12. jul
Svake nedelje od 17 do 19h
Kvaka 22 (Ruzveltova 39)

Namera ovog kursa je da polaznicima ponudi osnovne uvide o politički angažovanim oblicima delovanja u oblasti filmske i medijske kulture, kao i da im otvori vrata ka aktiviranju u tom polju. Od gerilskog snimanja, preko umetničko-istraživačkog rada sa medijskim arhivama, culture jamming-a, aktivističkih medijskih i filmskih kolektiva, dokumentarnog filma, pa do alternativnih prikazivačkih praksi, tokom 5 sastanaka upoznaćemo se sa različitim oblicima delovanja koji su nastajali u drugačijim geografskim i istorijskim kontekstima. Ipak, kroz naglasak na praktične aspekte, i u želji da polaznicima približimo raznorodne mogućnosti delovanja u ovom polju, većina časova počivaće na susretu i dijalogu s pojedincima uključenim u konkretne filmsko-aktivističke inicijative u svojim lokalnim zajednicama. Na taj način, ovaj kurs takođe pristupa praksi angažovanog filmsko-kulturnog delovanja kroz prizmu građenja i ojačavanja međuljudskih odnosa u samom polju, nasuprot raznovrsnim operacijama savremenog kapitala koji te odnose danas stavlja u svrhu sopstvenog interesa. Pitanje kolektivnog delovanja, teško razdvojivo od pitanja razvijanja zajedničkih odnosa koji nisu nužno određeni interesima pojedinca, za nas se tako postavlja kao krucijalno za bilo kakav oblik političnog delovanja u polju angažovanog filma (pri čemu polje kulture mi svakako vidimo kao polje stvaranja zajedničkog dobra).

Kurs će od polaznika očekivati redovno prisustvo na predavanjima, male pripreme pred predavanja, i u skladu sa njihovim mogućnostima dolazak na projekcije koje će biti organizovane u saradnji s Kino klubom Barut. Na predavanjima će se više insistirati na dijalogu među učesnicima, a ne na modelu dugačkih i često nezanimljivih ex-catedra predavanja. Upravo stoga su pripreme učesnika pre okupljanja značajne za dinamičnost razgovora. U okviru kursa će se proučavati praktični aspekti pravljenja filmova, polaznici će dobiti pomoć pri razvijanju sopstvenih filmskih i video projekata, a ukoliko bude prilike radiće se i na realizaciji jednog zajedničkog kolektivnog rada.Sva okupljanja će biti organizovana na terasi Kvake 22 i poštovaće se zdravstvene preventivne mere.


Kurs organizuje Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković”, a vode ga Sima Kokotović i Saša Perić. Kurs je besplatan, ali je broj mesta ograničen i prijavljivanje je obavezno. Za prijavljivanje vas molimo da nam pošaljite nekoliko rečnica u formi vrlo kratkog, neformalnog pisma u kome ćete izneti vaše godine, obrazovanje, zanimanje, eventualno prethodno iskustvo u oblasti filma ili aktivizma, kao i razloge za učešće ili očekivanja od pohađanja kursa.

Prijave možete poslati na mejl:
samoobrazovni@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *